ขั้นตอนการใช้งาน

1. การสมัครใช้บริการ / ลงทะเบียนสมาชิก
 • ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ คลิกที่ลิ้งค์ "สมัครใช้บริการ" ที่อยู่ด้านล่างแบบฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ
 • ในหน้าถัดมา ให้สมาชิกกรอกเลขที่สมาชิกจำนวน 6 หลัก ลงในช่อง "เลขทะเบียนสมาชิก" และกรอกเลขที่บัตรประชาชน ลงในช่อง
  "เลขที่บัตรประชาชน" ให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • คลิกเลือกที่ช่อง "ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขทั้งหมด" เสร็จแล้วกดปุ่ม "ตกลง"
 • ในหน้าจอถัดมา ระบบจะทำการดึงข้อมูลชื่อ - สกุล ของสมาชิกขึ้นมาให้อัตโนมัติ จากนั้นให้สมาชิกใส่ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
  ติดต่อได้ลงในช่อง "มือถือ" และกรอกข้อมูล Email (ถ้ามี) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารสมาชิก
 • กำหนดรหัสผ่านลงในช่อง "รหัสผ่าน" และใส่รหัสผ่านซ้ำอีกครั้งในช่อง "ยืนยันรหัสผ่าน" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ตกลงสมัคร" เป็นอันเสร็จ
  เรียบร้อย


หมายเหตุ - หากสมาชิกยังไม่เคยสมัครใช้บริการมาก่อน จะไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้


2. การลงชื่อเข้าสู่ระบบ

 • ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ กรอกเลขที่ทะเบียนสมาชิกลงในช่อง "ทะเบียนสมาชิก"
 • กรอกรหัสผ่านลงในช่อง "รหัสผ่าน"
 • จากนั้น คลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" หากข้อมูลถูกต้องจะพบกับเมนูสำหรับผู้ใช้งานปรากฏขึ้นมา
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท จำกัด
555 วิภาวดี-รังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900     ตู้ ป.ณ. 205 สามเสนใน
Web site:http://www.pttsc.com/ Tel: 02-5371494-9 02-5372114-5  
Fax: 02-5372112